26 May, 2016
Studiebesök Södra Cell

Smart Produktion i tillverkande och bearbetande företag på studiebesök på Södra Cell. Här fick vi göra en rundvandring i fabriken samt lyssna till deras framtida vision gällande digitalisering,

där de ligger i framkant. Nästa workshop sker på Water Jet Lab i Ronneby den 15 juni, mer info inom kort. 

27 February, 2015
Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag

Nytt projekt ska sprida kunskap om digitalisering
– en konkurrensfaktor för blekingsk industri


Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar på smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen. En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess. Projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag ska under tre år anordna seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade workshops. Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell, tillverkande industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen.

Målet är att öka digitaliseringskapaciteten i länets små- och medelstora tillverkande och bearbetande företag. Efter projektet ska företagen ha fått ökad insikt och kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri 4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Projektägare: Region Blekinge i samarbete med Telecom City, Tech Network och Swedish Waterjet lab.
Medel från ERUF: 4,9 mnkr.
Kontakt: Elisabeth Landén, Region Blekinge, 0455-30 50 11