TelecomCity

TelecomCity är ett engagerat affärsnätverk inom digital transformation för innovativ affärsutveckling. Vår vision ”Together we make Karlskrona Sweden's best workplace” är det som enar våra medlemmar och vi arbetar tillsammans för att attrahera kompetent arbetskraft som kan arbeta och utveckla våra fantastiska bolag i Karlskrona. Vi strävar för att erbjuda en arbetsplats med hög moral, multikulturell, jämlik, rolig och utmanande arbetsatmosfär  - en arbetsplats där du kan utvecklas och där du kan känna dig stolt att arbeta. 

TelecomCity - the leading business network for the digital future