City Network lanserar utbildningsprogram inom OpenStack

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur (IaaS) baserad på OpenStack, lanserar utbildningsprogrammet City Cloud Academy. Utbildningsprogrammet består inledningsvis av fem självstudiekurser och riktar sig framförallt till utvecklare och systemadministratörer. Bland annat erbjuds en kurs inom orkestrering av containrar inom ramen för OpenStack projektet Magnum. Syftet med utbildningarna är att fler ska kunna dra fördelar av en öppen IT-infrastruktur för att öka skalbarheten och innovationstakten i sina organisationer. Inom ramen för City Cloud Academy kommer företaget även att genomföra skräddarsydda utbildningar på plats hos företag. Läs mer här

Läs mer
Lendo väljer City Network

City Network, en ledande global leverantör av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att Lendo har valt att drifta hela sin verksamhet på företagets branschspecifika tjänst, City Cloud for Bank & Finance. Läs mer

Läs mer
SUCCCE på Sahlgrenska

Sahlgrenska utvärderar smarta glasögon för anestesipersonal

REDAKTIONEN2018-02-15 |  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar utvärdering av ett koncept med smarta glasögon för anestesipersonal.

Konceptet är ett handsfree, avancerat beslutstödverktyg, som presenterar adekvat information till användaren via smarta glasögon. Konceptet möjliggör direkt tillgång till larm från medicinskteknisk utrustning samtdelning och visning av adekvat data som sorteras och presenteras till relevant vårdpersonal beroende på larmets grad och orsak.

Under utvärderingen kommer högkompetent personal att använda smarta glasögon och ge feedback från specificerade vårdsituationer.

Anestesikliniken på operation 5 på Sahlgrenska Sjukhuset fick upp ögonen för smarta glasögon från företaget SUCCCE AB (Smart Use of Communication in Complex Care Environment) för ca ett år sedan på SAMTIT 2017. Tanken på att i framtiden kunna använda smarta glasögon som beslutstöd i anestesisammanhang kändes mycket intressant och sommaren 2017 tog Anestesikliniken på operation 5 kontakt med SUCCCE AB. Under hösten 2017 har projektet planerats och under våren 2018 startar utvärderingen.

-Nu utvecklar och utvärderar Sahlgrenska framtidens patientövervakning. Den här satsningen kommer att betyda mycket både för vår visuella vårdmiljö, arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger Martin Toresson, Vårdenhetschef på Anestesi 5 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utvärderingen genomförs som forskningsstudier, vilket garanterar att resultaten genererats utifrån vetenskapliga metoder. SUCCCE är anpassat till anestesipersonalens arbetsuppgifter och utvärderingen har fokus på några specificerade arbetssituationer. Anestesipersonal kommer att delge sin feedback på användningen av SUCCCE. Utvärderingen kommer att generera användarrespons avseende handhavande, ergonomi, funktion, estetik, effekter/nytta samt också användarnas egna förbättringsförslag.

I projektet/forskningen samarbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset AN/OP/IVA område 5 med Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa samt med det partnerskap som driver utvecklingen av SUCCCE. Partnerskapet består av SUCCCE AB, Nordic Industry Consulting AB, Fujitsu Sweden AB, HiQ Karlskrona AB, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge.

Läs mer
Outpost24 köper bolag

Karlskronabaserade säkerhetsbolaget Outpost24 har köpt upp ett franskt företag som är specialister på molnlösningar. Läs artikeln här

Läs mer
SBAB väljer City Network

 

SBAB väljer City Network

City Network - 2017-11-15 08:59 CET

 

City Network, en ledande global leverantör av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att SBAB Bank AB har valt att etablera delar av sin IT-infrastruktur i företagets branschspecifika tjänster, City Cloud for Bank & Finance. SBAB blir därmed en av de första bankerna i Europa som etablerar delar av sin IT-miljö i en OpenStack-baserad tjänst.

SBAB är Sveriges femte största bank och erbjuder lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB har cirka 350 000 kunder och antalet medarbetare uppgår till cirka 500. SBAB:s vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån och gör det bland annat genom att sträva efter att leverera kundlöften med tillgänglighet, transparens och omtanke. SBAB vill växa och målet är att öka marknadsandelarna på såväl privat- som på företagarsidan. Hittills under 2017 har marknadsandelarna växt från 7,35 till 7,52 % tack vare bra villkor, enkelhet och kundbemötande.

SBAB har ambitionen att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. För att möjliggöra detta krävs en modern och flexibel IT-infrastruktur med tillhörande tjänster som möjliggör flexibilitet och snabbhet att utveckla, testa och etablera nya digitala funktioner och tjänster.

– City Cloud for Bank & Finance som tillhandahålls av City Network är en lösning som väl matchar de behov som SBAB har. Vår bedömning är att lösningen ligger i framkant och uppfyller våra krav på regelefterlevnad och säkerhet, säger Danne Alenius, Chef IT Operations.

City Network har sedan 2015 erbjudit fristående, branschspecifika moln anpassade för företag med särskilt höga krav på säkerhet och regelefterlevnad med samma funktionalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet som i företagets publika molntjänst.

– Just nu står bankerna inför en enorm utmaning och en helt ny konkurrenssituation. Precis som övriga traditionella företag måste de därför hela tiden utveckla sitt erbjudande, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network och styrelsemedlem i OpenStack Foundation. Tiden när ett utvecklingsprojekt fick ta sex månader är förbi, digital innovation måste ske dynamiskt och i det arbetet är en skalbar IT-infrastruktur byggd på öppenhet en mycket viktig hörnsten. Mot bakgrund av detta är det därför mycket glädjande att SBAB som första svenska bank går i bräschen och vi ser mycket fram emot att få arbeta med dem, avslutar Johan.

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016 enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.sewww.twitter.com/sbabbankwww.facebook.com/sbabbank.

City Network är en global leverantör av IT-infrastrukturtjänster.

Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från fler än 20 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.

Läs mer
City Network köper utbildnings- och tjänsteföretaget hastexo

Pressmeddelande    •   Okt 10, 2017 09:27 CEST

City Network, den ledande leverantören av öppen it-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att företaget köper det oberoende utbildnings- och tjänsteföretaget hastexo. hastexo är specialiserade på OpenSource-lösningar för molntjänster och distribuerad lagring. Företaget tillhandahåller även en ledande utbildningsplattform för självstudier kring skalbara och distribuerade it-system. Genom köpet stärker City Network sitt tjänste- och utbildningserbjudande.

Det erfarna teamet på hastexo, som är baserade i Österrike, Indien och Brasilien, och företagets OpenSource-baserade utbildningsplattform, blir en del av City Network och it-infrastrukturplattform City Cloud. Köpet får en direkt effekt för kunder till City Cloud som snabbare kan driftsätta den öppna och flexibla it-infrastrukturen, dessutom kan de dra nytta av utbildningsplattformen för att lära sig mer om tekniken.

– Att snabbt kunna utveckla och anpassa nya tjänster är idag mycket viktigt för alla typer av företag, och utvecklingsavdelningen och driftorganisationen måste jobba tätt samman, automatisera processerna och säkra kvalitén, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Att ha en flexibel och öppen it-infrastruktur är helt avgörande för att lyckas med detta. Genom hastexos utbildningsplattform och tjänster stärker vi ytterligare vår möjlighet att hjälpa företag med sin transformation.

hastexo har ett starkt engagemang inom utvecklarcommunityn för OpenStack, Ceph och Open edX. 2015 lanserade företaget hastexo Academy, världens första online-baserade utbildningsplattform för självstudier kring skalbara och distribuerade it-system (byggd på Open edX och OpenStack). Genom hastexo Academy kan deltagare själva lära sig mer om, och testa komplex teknik i riktiga miljöer, när de vill och var de vill och utan specifika krav på hårdvara.

Utbildningsplattformen blir en viktig del i City Cloud - den möter utbildningskrav från molnleverantörer, utvecklare och kunder till både City Networks publika och privata it-infrastrukturtjänster.

hastexos vd, Florian Haas, som kommer att få rollen som ansvarig för professionella tjänster och utbildning på City Network kommenterar affären.

– Teamet på hastexo har i många år bidragit till utvecklarcommunityn för OpenStack, Ceph, och Open edX. När vi nu blir en del av City Network så kan vi hjälpa dessa communities att växa snabbare, över hela världen. Dessutom kan vi hjälpa fler kunder att ta del av affärsfördelarna med en öppen it-infrastruktur.

Mer information om hastexo finns på https://www.hastexo.com. 

Läs mer
CEO OF CITY NETWORK JOINS OPENSTACK FOUNDATION BOARD OF DIRECTORS

City Network – a leading provider of infrastructure-as-a-service (IaaS) based on OpenStack, today announced that its founder and CEO, Johan Christenson has been elected member of the board at the OpenStack Foundation. Read more here.

Läs mer
City Network fortsätter expandera!

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, fortsätter sin internationella expansion. Idag meddelar företaget att man öppnar sin åttonde nod för sin publika molntjänst, City Cloud, i Dubai i Förenade Arabemiraten, och därmed tar klivet in i Mellanöstern. Läs mer här!

Läs mer
Ny vision för affärsnätverket TelecomCity

Under hösten 2016 genomförde affärsnätverket TelecomCity ett projekt tillsammans med studenter från Hyper Island. Syftet med projektet var att hitta en gemensam nämnare för alla medlemmarna i nätverket i ett steg i att förnya TelecomCity. 

Under årsmötet den 7 april, presenterades den nya visionen: 

”Together we make Karlskrona, Sweden’s best workplace”

”Den nya visionen är framtagen för att stärka Karlskrona som en av de bästa städerna att jobba och leva i, samt för att attrahera kompetent arbetskraft till regionen, berättar Per-Ola Carlsson, ordförande i TelecomCity. Detta är oerhört viktigt inte bara för våra medlemmar men även för Karlskrona som stad”, menar Per-Ola. 

TelecomCity har även uppdaterat definitionen av nätverket och numer beskriver man TelecomCity som ett engagerat affärsnätverk inom digital transformation för innovativ affärsutveckling. 

 

Under årsmötet den 7 april valdes den nya styrelsen in och består av följande: 

Per-Ola Carlsson, WIP - Ordförande

Andreas Kristensson, Telenor - Vice ordförande

Anna Bäcklin, Softhouse - styrelseledamot

Klas Nyström, HIQ - styrelseledamot

Johan Christenson, City Network - styrelseledamot

Arnstein Njåstad, Nicon - styrelseledamot

Tobias Larsson, BTH - styrelseledamot

Karlskrona Kommun - adjungerande

Nätverket har idag 21 medlemmar och under året har många partnerskap/samarbeten inletts och många av medlemmarna är inne i en stark tillväxtfas. 

"Det är inte antalet medlemmar som definierar ett framgångsrikt affärsnätverk, utan att vi är aktiva och att vi gör saker tillsammans," säger vice ordförande Andreas Kristensson.

Läs mer
Ny vision för affärsnätverket TelecomCity

Under hösten 2016 genomförde affärsnätverket TelecomCity ett projekt tillsammans med studenter från Hyper Island. Syftet med projektet var att hitta en gemensam nämnare för alla medlemmarna i nätverket i ett steg i att förnya TelecomCity. 

 

Under årsmötet den 7 april, presenterades den nya visionen: 

”Together we make Karlskrona, Sweden’s best workplace”

”Den nya visionen är framtagen för att stärka Karlskrona som en av de bästa städerna att jobba och leva i, samt för att attrahera kompetent arbetskraft till regionen, berättar Per-Ola Carlsson, ordförande i TelecomCity. Detta är oerhört viktigt inte bara för våra medlemmar men även för Karlskrona som stad”, menar Per-Ola. 

TelecomCity har även uppdaterat definitionen av nätverket och numer beskriver man TelecomCity som ett engagerat affärsnätverk inom digital transformation för innovativ affärsutveckling. 

 

Under årsmötet den 7 april valdes den nya styrelsen in och består av följande: 

Per-Ola Carlsson, WIP - Ordförande

Andreas Kristensson, Telenor - Vice ordförande

Anna Bäcklin, Softhouse - styrelseledamot

Klas Nyström, HIQ - styrelseledamot

Johan Christenson, City Network - styrelseledamot

Arnstein Njåstad, Nicon - styrelseledamot

Tobias Larsson, BTH - styrelseledamot

Karlskrona Kommun - adjungerande

 

Nätverket har idag 21 medlemmar och under året har många partnerskap/samarbeten inletts och många av medlemmarna är inne i en stark tillväxtfas. 

"Det är inte antalet medlemmar som definierar ett framgångsrikt affärsnätverk, utan att vi är aktiva och att vi gör saker tillsammans," säger vice ordförande Andreas Kristensson.

Läs mer
City Network startar podd om GDPR

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, startar idag upp GDPR-podden. Podden kommer att vara ett diskussionsforum där företaget och inbjudna gäster på ett praktiskt sätt diskuterar och hjälper till att ge råd om hur företag kan förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General data protection regulation).

GDPR-podden kommer att adressera ett brett spektrum av ämnen i allt från i allt från tolkningar av lagen till praktiska åtgärder för att få bukt med specifika problem. Nya avsnitt kommer löpande att läggas upp.

– Det finns en uppsjö av information om GDPR som antingen är väldigt övergripande eller extremt detaljerad. Med podden vill vi helt enkelt kondensera denna information och skapa ett forum där vi så handfast som möjligt kan diskutera hur företag kan förbereda sig för GDPR, säger Özgür Bal, marknadschef på City Network.

Den nya lagen, som börjar gälla från och med maj 2018, kommer ha stor inverkan på alla företag, där inte minst hanteringen av IT-infrastrukturen blir en central fråga.

 

GDPR har klubbats igenom av EU-parlamentet, europeiska rådet samt EU-kommissionen med syftet att stärka och ena dataskydd för personer inom EU. I korthet är målsättningen med lagen att ge medborgarna tillbaka kontrollen över sina personuppgifter och att förenkla regelverket för internationella affärer genom att förena regleringen inom EU.

Podden finns att lyssna på via https://www.citynetwork.se/podcast

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster.

Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från 27 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.

Läs mer
TelecomCity välkomnar Outpost24 som medlem!

Overview

Founded in 2001, Outpost24 is a vulnerability management company providing best-in-class solutions to help users identify and mitigate weaknesses in their network. Outpost24 offers real-time vulnerability alerts and solution-based reports that facilitate the instant recognition of imminent threats. With more than 40 locations worldwide, Outpost24 collectively scans over 400 million IP addresses weekly and detects more than 12 thousand vulnerabilities on a daily basis. More than 2000 companies around the world trust Outpost24 to protect their internal and external network security; from government entities, to financial institutions; and from global retailers to telecommunication providers.

Läs mer
CITY NETWORK TAR CITY CLOUD TILL TOKYO

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att bolaget tar klivet in på den asiatiska marknaden. Den 1 januari 2017 öppnar företaget en nod för sin IT-infrastrukturtjänst City Cloud i Tokyo.  Med etableringen tar City Network ett viktigt steg i att erbjuda europeiska kunder tillgänglighet till IT-infrastrukturtjänsten på en global marknad. Sen tidigare erbjuds City Cloud i dedikerade datacenter i Europa och Nordamerika.

– Vi fortsätter nu vår strategi att tillhandahålla City Cloud till en global marknad. Asien är en otroligt viktig exportmarknad för de flesta europeiska företag, och i takt med den digitala transformationen har de ett stort behov av en stabil och skalbar infrastrukturtjänst även här, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Precis som i Europa och Nordamerika kommer infrastrukturtjänsten i Japan att driftas på den öppna mjukvaruplattformen OpenStack. Genom Tokyo-etableringen blir City Cloud nu en av de publika OpenStack-baserade molntjänsterna med flest tillgängliga noder.

Jonathan Bryce, vd för OpenStack Foundation, organisationen som driver utvecklingen av molnplattformen OpenStack, kommenterar nyheten i samband med OpenStack Summit i Barcelona som inleds idag.

– Vi ser en stor tillväxt av tjänster som byggs på OpenStack runt om i världen, och Asien driver på utvecklingen. Publika molntjänster byggda på OpenStack svarar för en stor del av tillväxten. City Networks expansion till Japan är därför ett mycket bra exempel på hur leverantörerna stöttar tillväxten. IaaS-tjänster är det område inom molnmarknaden som växer mest, analysföretaget Gartner räknar med en global tillväxt på dryga 38 % 2016, jämfört med 2015*. Som den ledande europiska IaaS-leverantören kan kunder till City Network nu dra nytta av snabbheten och möjligheten att bygga privata, publika och hybrida molntjänster över hela Asien.

– Kunder kan nu för första gången i global skala använda City Cloud som bas för sin digitala utveckling, oavsett om det handlar om drift av hela företagets verksamhet eller ett enskilt område, avslutar Johan Christenson.

* http://www.gartner.com/newsroom/id/3188817

 

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster.

Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från 27 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Läs mer
City Network - Vinnare av Di Gasell i år igen!

Every year since 2000 the Swedish business daily, Dagens Industri, has listed the fastest growing companies in Sweden, also known as “Gazelles”. Read more here

Läs mer
Innovationspriset SKAPA till projektet SUCCCE!
Läs mer
​Sigma initiates a strategic partnership with Ericsson

The new Ericsson Application Platform for IoT is a multi-industry platform that scales within and across data centers, providing the ability to support anything from small to hyper sized sensor networks. It performs analytics on physical and virtual sensor data streams. Read the full article here!

Läs mer
ROXTEC STANDARDISES ITS IT INFRASTRUCTURE ON CITY NETWORKS IAAS CITY CLOUD

City Network, one of Europe’s fastest growing providers of infrastructure as a service (IaaS), today announced that the international manufacturing company Roxtec has chosen the company as its supplier of IT infrastructure. Read the article here!

Läs mer
Mitt Liv och Sigma IT Consulting samverkar för ett inkluderande samhälle

Mitt Liv har startat ett samarbete med Sigma IT Consulting. Samarbetet syftar till att öka mångfalden och hjälpa människor med utmaningar att hitta vägar in i arbetslivet och genom det vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. Sigma IT Consulting är ett IT och management bolag som finns på cirka 20 orter i Sverige och i ytterligare sex länder.

Mitt Liv erbjuder idag ett adept- och mentorprogram för högutbildad utländsk kompetens, samt ett partnerprogram till de företag och organisationer som vill fokusera på mångfald och vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället.

Sigma IT Consulting kommer vara en del i Mitt Livs mentorprogram, Mitt Livs Chans. Det innebär att anställda kommer ha möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv. Några kommer också att medverka som mentorer och stötta en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. Sigma IT Consulting har valt att delta i årets mentorskapsprogram med 9 mentorer. Mentoruppdraget pågår från september 2016 till och med juni 2017.

— När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts ökar både engagemanget och förståelsen för varandra. Därför är vi glada att kunna erbjuda våra medarbetare att ta del av dessa möten och kunna bidra med vår kompetens inom IT, karriärvägar och ledarskap. Att bli partner till Mitt Liv är ett viktigt steg i vår vision att skapa en bättre morgondag. Sigmas engagemang bottnar i vår värdegrund, där engagemang och handlingskraft är viktiga grundstenar, säger Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting.

— I dagsläget tar det 7-9 år för en akademiker med utländsk bakgrund att få ett arbete i Sverige som motsvarar sin utbildning. Vi på Mitt Liv är därför otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja ett samarbete med Sigma IT Consulting. Deras vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete. Detta är början på en resa där vi tillsammans skapar möjligheter till vägar in till arbetslivet, säger Sofia Appelgren, VD på Mitt Liv.

Fakta om Mitt Liv Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden genom mentorskap, utbildning, föreläsningar. Mitt Livs vision är ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Läs mer påwww.mittliv.com.


Presskontakt

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Sigma IT Consulting — Beatrice Silow, 0703 79 15 06, beatrice.silow@sigma.se

Läs mer
Mustasch levererar viral succé i Afrika

6,2 miljoner visningar, 72% ökad trafik till hemsidan och ett publiksnitt på 3 miljoner per vecka i sociala medier. Vårt uppdrag för Volvo Construction Equipments varumärke SDLG blev den virala succé som de beställde. Se filmen och läs mer om kampanjen ”Africas most reliable person” i vår portfolio. Se filmen här! 

Läs mer
MultiQs VD säger upp sig

MultiQs VD Magnus Forsbrand har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning som VD för ett annat arbete. I överenskommelse med styrelsen lämnar han VD-posten omgående.

Läs mer

Läs mer
Mustasch nominerade till Årets byrå!

Mustasch nominerade till Årets byrå 2015

Mustasch Reklambyrå har chansen att utnämnas till Årets byrå i sin kategori – Reklambyråer 7–15 MKR. Årets byrå är en branschstudie som görs av Regi och Dagens industri där närmare 200 svenska kommunikationsbyråer utvärderas av sina kunder inom de områden som är viktiga för att skapa goda relationer och lyckade samarbeten. I referensgruppen för Mustaschs kategori fanns 34 byråer och i och med nomineringen är Mustasch nu bland de 12 som är med i slutstriden. Prisutdelningen sker 11 februari på Cirkus i Stockholm.

Mustaschs VD/CD Anna Stenström:

– Det känns fantastiskt bra att vara nominerade eftersom den här tävlingen och studien handlar om vad våra kunder tycker. Stort tack för att vi kommit så här långt! Vi är stolta och mer än nöjda oavsett vad som händer vid prisutdelningen. 

Läs mer om Årets byrå här:  http://www.aretsbyra.se

http://www.mustasch.se/2016/01/vi-ar-nominerade-till-arets-byra/

Läs mer
Mustasch kammar hem kontrakt med Agria Djurförsäkringar

Agria Djurförsäkringar bestämde sig för att skaffa en reklambyrå. Valet föll på Mustasch. 

Agria Djurförsäkringar är en del av Länsförsäkringar. Nyligen bestämde de sig för att hitta en ny reklambyrå, och vände sig sedan till Komm:s medlemsregister. Där valdes ett antal byråer ut, som sedan fick visa sina färdigheter genom ett testuppdrag och en workshop. Efter urvalsprocessen stod det klart att Mustasch, med kontor i Karlskrona och Stockholm, kammade hem kontot. Uppdraget gäller både strategi och produktion. 

– Mustasch kändes mitt i prick från första mötet, vi hade en bra dialog från början. De är duktiga på att lyssna och bidra till att utveckla våra egna idéer och känns jordnära och prestigelösa. Bra egenskaper för att skapa ett kreativt utbyte och ett nära samarbete, säger Pernilla Melander, kommunikationsansvarig på Agria i ett pressmeddelande.

Mustaschs vd och cd Anna Stenström ser fram emot att jobba med den nya kunden. 
– Agria ser långsiktigt på sin satsning, vilket givetvis skapar ett mer inkluderande och engagerande samarbete. Det ger ett ömsesidigt förtroende som öppnar dörrar för att våga lite mer, ta ut svängarna och se resultat.

Läs mer
CITY NETWORK LANSERAR MOLN MOT BANK & FINANSSEKTORN

City Network, en ledande europeiska leverantören av infrastrukturtjänster (IaaS) baserade på OpenStack, lanserar idag City Cloud for Bank & Finance. En IaaS-tjänst riktad till bank- och finansbranschen och andra organisationer med höga säkerhetskrav.

Tjänsten möjliggör att alla krav på säkerhet och regelefterlevnad, så som EU-direktiven Solvency II och Basel II samt regler för datalagring stipulerade av Datainspektionen, Finansinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post och telestyrelsen och Socialstyrelsen. I och med detta kan företag verksamma i branscher med höga säkerhetskrav och specifika krav på regelefterlevnad för första gången utnyttja kostnadseffektiviteten och flexibiliteten som det innebär att köra sin infrastruktur som en molntjänst.

Vid lansering blir det den första IaaS-tjänsten i världen som är baserad på den öppna plattformen Open Stack och helt dedikerad till bank- och finansbranschen samt för företag med liknande höga säkerhetskrav.

– Vi tycker att det är hög tid att alla typer av företag och organisationer ska kunna dra nytta av fördelarna med att köra sin infrastruktur i molnet, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.  Det har fram till nu varit en etablerad sanning att företag med extra höga säkerhetskrav inte kan köra sin infrastruktur i molnet, med lanseringen av vårt dedikerade moln för dessa branscher slår vi idag hål på den sanningen.

City Cloud for Bank & Finance innebär i korthet att kunder kan köpa serverkapacitet och lagring efter behov. Både den fysiska säkerheten på de datacenter där tjänsten är placerad, och krav på loggning, övervakning samt spårbarhet, uppfyller myndighets- och branschspecifika krav på säkerhet. City Network, vars hela verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 27001, standarden för informationssäkerhet, ansvarar för att lägga upp nya kunder och användare av tjänsten. Kunder kan därmed vara trygga, att oavsett hur de väljer att använda tjänsten, sker användningen enligt alla tänkbara säkerhetsföreskrifter.

City Cloud for Bank & Finance kommer inledningsvis erbjudas som en helt redundant tjänst via City Networks datacenter i Stockholm och Karlskrona för att garantera att data stannar i Sverige.  I planen ligger även att under 2016 och framåt bygga liknande högsäkerhetsmoln även för andra europeiska länder där City Network verkar.

Molntjänster som driftas på OpenStack plattformen är ett av de snabbast växande områdena inom IT-branschen. Tjänster för högsäkerhetsföretag så som bank- och finansbranschen har dock saknats fram till dagens lansering.

– City Network är en viktig bidragare till OpenStack community i Europa, där några av de mest innovativa tillämpningarna av OpenStack sker, säger Heidi Bretz, affärsutvecklingschef på OpenStack Foundation. Deras arbete visar att OpenStack nu är en etablerad plattform bland företag med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.

Kunder kan välja att drifta hela sin infrastruktur i City Cloud for Bank & Finance eller använda den som en hybridlösning kombinerat med eget eller outsourcat datacenter. Affärsmodellen kommer likna den för bolagets publika infrastrukturtjänst City Cloud, dvs att kunden betalar för den kapacitet den för stunden använder. Utöver detta tillkommer en särskild uppstartskostnad då City Network manuellt kvalificerar de kunder som får använda tjänsten.  City Cloud for Bank & Finance finns tillgänglig för den svenska marknaden från och med november 2015.

Läs mer
Per Schlingmann hyllar formatet på TC Catwalk 15!
Läs mer
Sigma åter en vinnare på Microsoft Partner Awards!

Sigmas är världsledande inom IoT och Microsoft Partner of the Year. Detta kan nu slås fast efter ännu en vinst på Microsoft Partners Awards 2015. I år vann Sigma kategorin ”Unlock Data Insights” för sin unika IoT-lösning Sensation.

– Att vinna igen för andra året i rad är både hedrande och ett bevis på att vi befinner oss i absolut i framkant när det gäller Internet of Things och Analytics/Big Data, berättar en stolt David Österlindh.

I år vann alltså Sigma en ny utmärkelse på Microsofts Parter Awards för sina lösningar inom Internet of Things och Analytics/Big Data. Sigma vann kategorin ”Unlock Data Insights” vilket handlar om lösningar för bättre affärsanalys och för att driva affärskritiska lösningar, baserat på Big Data.

Tommy Flink, Data Insight Lead Microsoft Sverige förklarar varför:

”Sigma är med deras lösning Sensation en stor förebild inom området Internet of Things och Analytics så det är en välförtjänt utmärkelse de erhållit. Det har ett mycket stort värde för Microsoft och våra kunder att ha en partner som ligger i teknikens framkant och utvecklar innovativa lösningar.”  

- Det går nästan inte beskriva hur fantastiskt det känns att vi utsetts till Sveriges främsta Microsoft-partner för andra året i rad, detta är ett tydligt bevis för det dedikerade arbete vi gör varje dag med att hjälpa våra kunder att accelerera och ta sin affär och verksamhet till nya nivåer med hjälp av våra lösningar inom Internet of Things och Analytics/Big Data, berättar en stolt David Österlindh, Affärsområdeschef Internet of Things, Sigma.

Peter Lindblom, partneransvarig på Sigma rapporterar direkt från nomineringsfesten:

- Det känns förstås otroligt roligt och inspirerande att vi på Sigma för andra året i rad kan titulera oss Microsoft Partner of the Year. Sigma och Microsoft har de senaste åren utvecklat ett starkt strategiskt partnerskap inom tillväxtområden som Cloud, Mobility och Internet of Things och denna utmärkelse är ett ytterligare bevis på det.


Fakta Sensation 
Sensation är en ”Internet of Things” plattform för att kick-starta IoT projekt. Vi integrerar sensornätverk, system, maskiner och tjänster till Sensation och vilket gör det möjligt att direkt börja mäta, transformera, analysera och agera på data i realtid. Sensation använder sig av den senaste teknologin och tjänsterna i Azure vilket innebär att du enkelt kan integrera Sensation med dina system för att konsumera data på det sätt som du vill och hantera avvikelser i dina processverktyg.

Vill ni veta mer om Sensation och möjligheterna med Internet of Things?

Besök vår temasite: Iot.sigma.se

Läs mer
BTH-student vann pris

Då Spyridon Provatas studerade vid BTH gjorde han sitt magisterarbete under handledning av Niklas Lavesson och Christian Johansson, Noda Intelligent AB. Efter att han slutat vid BTH skrev Spyridon en vetenskaplig artikel baserad på magisterarbetet.


Den vetenskapliga artikel "An Online Machine Learning Algorithm for Heat Load Forecasting in District Heating Systems," blev accepterad av den internationella konferensen "14th International Symposium on District Heating and Cooling efter fackgranskning. 

Spyridon skickade även in sin artikel till "District Heating and Cooling Plus Student Awards" där han glädjande blev en av tre vinnare.

-Jag är mycket glad och hedrad över att ha vunnit den här utmärkelsen. Det är glädjande att veta att mitt arbete uppskattas och erkänns av forskarsamhället. Jag vill tacka mina rådgivare Dr. Niklas Lavesson och min externa rådgivare Dr. Christian Johansson från Noda Intelligent Systems AB för deras vägledning och stöd i hela detta arbete.

-Jag hoppas att det här priset kommer att främja de forskningsmöjligheter som BTH erbjuder sina studenter, säger Spyridon Provatas.

Läs mer
HiQ FÖRENKLAR DEN DIGITALA KOMMUNIKATIONEN FÖR SWEDEN ACTION GAMES

HiQ ligger bakom den digitala kommunikationsplattformen för den första upplagan av Sweden Action Games. Tävlingarna går av stapeln vid Tinnerbäcksbadet i Linköping 30-31 maj. Plattformen förenklar för deltagare, publik och media. 

Den sista helgen i maj månad riktas blickarna på Linköping och Sweden Action Games. Bland annat kommer man att få se de bästa wakeboardåkarna i världen tävla och de bästa tjejerna i Europa på skateboard kommer att åka om förstapriset på 50 000 kronor.

- Ett event av den här kalibern måste idag aktiveras digitalt och mobilt. Vi har lång erfarenhet av att ta fram digitala plattformar som effektivt kommunicerar med sina målgrupper och är stolta och glada över att ha fått förtroendet från Sweden Action Games, säger Patrik Holm på HiQ.

HiQ har en gedigen erfarenhet från att jobba med digital kommunikation i samband med större evenemang och har bland annat jobbat med Stena Match Cup EM i friidrott och Stockholm Pride

- Vi är jättenöjda med det arbete som HiQ utfört. Vår ambition är att komma upp till 10 000 besökare under dessa två dagar. Den digitala plattformen förenklar för alla intressenter innan, under och efter tävlingarna, säger Niklas Hyland, en av initiativtagarna.

- Vi är glada över att kunna förenkla kommunikationen kring ett sådant häftigt event som Sweden Action Games. Detta är ännu ett projekt för HiQ som visar på att vi stärker vår position på den digitala arenan, avslutar Lars Stugemo på HiQ.

Läs mer
Regeringen beställer två nya ubåtar av Saab Kockums i Karlskrona

Karlskrona är inte endast ett kluster för ICT utan även världsledande gällande konstruktion och produktion av ubåtar. Nu har regeringen beställt två nya utbåtar till ett värde av 8,2 miljarder kronor och detta är mycket goda nyheter för Karlskrona som kommun och medlemmar i TelecomCity som hoppas på att leverera IT till båtarna.

Ubåtarna ska vara levererade 2022.

Läs mer
Strålsäkerhetsmyndigheten väljer City Network

Under våren tilldelades City Network, genom upphandling, uppdraget att leverera IT-drift för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) externa webbplatser samt tillhörande tjänster.
Hos oss huserar i dagsläget både kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer som alla drar nytta av bredden och flexibiliteten i våra drifttjänster. Vi välkomnar SSM till en av Europas ledande leverantörer av infrastruktur och drifttjänster, säger Johan Christenson, VD på City Network.

 

Läs mer