Event
Event inom Telecomcity
12 May, 2017
WeDay

WeDay 12 maj. 

19 May, 2017
Nätverkslunch & uppdatering TC

Nätverkslunch & uppdatering TC (beroende på WeDay)

Plats: Dockside

 

16 June, 2017
Styrelsemöte & Sillunch

Sista styrelsemötet innan sommaren avslutas med en sillunch. 

Plats: Dockside, Valvet