Event
Event inom Telecomcity
24 May, 2017
Nätverkslunch & uppdatering TC

Nätverkslunch & uppdatering TC 

Plats: Dockside

 

13 June, 2017
Studiebesök 10XLabs

10X Labs
Michano Business Center, Karlskrona
 

Inom projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag som syftar till att föra samman traditionell industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen och öka konkurrenskraften har vi haft uppskattade seminarier och studiebesök. Nu fortsätter vi med branschöverskridande möte/studiebesök på 10X Labs i Karlskrona.
 
Tisdag 13 juni kl 13.00 – 15.00 
 
Är ditt företag verksamt inom tillverkande och bearbetande industri eller inom informations- och kommunikationsteknik?
 
Välkommen till 10X Labs i Karlskrona, där de berättar om sin metod för teknisk innovation och framtidsanalys. De tillämpar en process kallad Design Thinking som går ut på att göra fältstudier, bygga prototyper och testa dessa snabbt och vetenskapligt.

Syftet är att hjälpa 10X Labs klienter (exempelvis Ericsson, Roxtec, Blekingetrafiken) att sätta högre mål, dra nytta av teknisk utveckling och digitalisering samt utrusta sig själva med de metoder som gör det möjligt att innovera systematiskt.

Webbplats: www.10xlabs.io 
 
Vi avslutar med fika och mingel.
 
Var och en ansvarar för egen transport, använd kollektivtrafik eller samåk gärna. Det finns ytterst begränsade parkeringsmöjligheter inne på Trossö i Karlskrona.
 
Sista anmälningsdag 9 juni. Anmäl dig här!

16 June, 2017
Styrelsemöte & Sillunch

Sista styrelsemötet innan sommaren avslutas med en sillunch. 

Plats: Dockside, Valvet